Viac než izolácia ...
AKCIA 10 % zľava

Zaistite si ceny roku 2018 aj v roku 2019

Na realizáciu v januári a februári vám dáme zľavu 10% .

reference

Priemyselné haly

TVD Zlín

Zateplenie skladovej haly v areáli spoločnosti TVD, a.s pomocou tvrdej peny EKO H 200

Tepelná izolácia tenisovej haly ve Starém Městě

Vzhľadom na nedostatočnú izoláciu pôvodnej skladby dochádzalo ku kondenzácii a skapávání vlhkosti na tenisové kurty. Ako tepelná izolácia bola aplikovaná mäkká pena EKO S 500 do medzipriestoru dvojplášťové konštrukcie.

Arcelor Mittal Turbular

Zateplenie stropu haly tvrdou penou EKO H 200. Vytvorená izolačná vrstva zlikvidovala tvorbu kondenzácie, ktorá sa skvapalňovala na uskladnený materiál.