logo Viac než izolácia...

Potrebujete poradiť?

+421 904 092 669 po−pia 8:00 - 17:00
sk
 • cs

Potřebujete poradit

+421 904 092 669

Časté otázky

picture: top-page
 1. V čom je striekaná polyuretánová pena lepšia než vata?</a >
  • Je potrebné povedať, že izolačná pena je v súčasnosti najlepším tepelnoizolačným materiálom. Je to dané štruktúrou buniek – kapslí plnených vzduchom, ktorú pena vytvára. A pretože je vrstva izolácie vzduchotesná, nedochádza k prefukovaniu ani ku strate tepla. To je jednoducho fakt, ktorý je overený ako testovaním, tak aj našimi zákazníkmi.</span >
  • Izolačná pena je jediná izolácia, ktorá sa vyrába priamo na mieste pre konkrétny priestor. Aplikačná firma vyplní izoláciou celý priestor bez medzier, škár a defektov, ktoré vznikajú pri klasických materiáloch. Eliminuje tak všetky tepelné mosty, ktoré sú slabinou klasických izolácií.</span >
  • Chytrá pena nepodlieha vplyvom času a zmenám počasia. Nemenia sa tak jej tepelnoizolačné parametre a funguje po celú dobu životnosti.</span >
  • Životnosť minerálnej vaty je 10−15 rokov. Po tejto dobe je štruktúra vaty už tak degradovaná, že tepelnoizolačné vlastnosti sú výrazne znížené. Prejavuje sa tiež necelistvost, a to aj v prípade, že je dávaná krížom. Vnikajú tak plesne v miestach tepelných mostov. Náhrada alebo doplnenie so sebou nesie ďalšie výrazné náklady na odkrytie a spätné zakrytie strechy. Tieto náklady sú v súčte niekoľkonásobne vyššie, než prvotné zaobstaranie kvalitnej izolácie chytrou penou.</span >
  • Minerálna vata je polotovar, ktorý je nutné do izolovaného priestoru inštalovať. A aj keď má z laboratórneho hľadiska podobný súčiniteľ tepelnej vodivosti ako chytrá pena, ako celok s takou hodnotou už rátať nemôžete. Ak vezmete do úvahy ďalšie parametre ako faktor difúzneho odporu, krátkodobú nasiakavosť a priestupnosť vodných pár, sú rozdiely medzi materiálmi celkom zásadné a jasne hovoria pre kvalitnú izoláciu chytrou penou.</span >
  • Svojou povahou je chytrá pena univerzálnym tepelnoizolačným materiálom, ktorý funguje nielen v zime, ale aj v lete. A práve tam si naši zákazníci tieto vlastnosti naplno uvedomia. V zime totiž fungujeme tak, že keď je nám zima, tak si prikúrime s konštatovaním, že je jednoducho dnes zima. To, že potom príde vysoké vyúčtovanie za kúrenie je v tej chvíli ďaleko. Ale v lete? Všade je horúco. Doma aj vonku, takže riešením je buď klimatizácia, alebo kvalitná izolácia.</span >
  • Je zaujímavé, že aj keď uvádzame, že návratnosť investície do chytrej peny je 3−5 rokov, veľa zákazníkov nám hlási, že dosiahli návratnosť dokonca za jednu sezónu. Predtým im totiž kotol spínal každú chvíľu, ale po vykonaní izolácie chytrou penou sa interval výrazne predĺžil a celkové náklady na kúrenie sa tak neuveriteľne znížili. Dokonca máme zákazníkov, ktorí si aj testovali rozdiely pred a po aplikácii, a rozdiely tepelných strát boli neuveriteľné.</span >
 2. Ako dlho trvá aplikácia Chytrej peny?
  • Aplikácia Chytrej peny prebieha veľmi rýchlo. Rodinný dom do 200 m² je možné zatepliť za 1 deň.</span >
 3. V čom je vaša pena lepšia než ostatné peny?
  • Pri porovnaní našej chytrej peny s ostatnými penami na našom trhu je nutné prihliadať k viacerým faktorom. A aj keď sa všetky peny tvária veľmi podobne, je pre laika veľmi zložité orientovať sa v uvádzaných parametroch. Napríklad niektoré spoločnosti uvádzajú súčiniteľ vodivosti dosiahnutý pri iných teplotách, než uvádzajú európske normy. Dokonca sa pri testovaní pracuje so vzorkami tak, aby výsledky napr. krátkodobej nasiakavosti vyzerali lepšie.</span >
  • Náš trh je taký, že vznikajú a zanikajú menšie aplikátorské firmy. Vznikajú preto, že si ich majitelia myslia, že aplikácia peny je jednoduchá a oni rýchlo zarobia. Aby získali zákazku, sú ochotní ísť na cenu aj pod hranicu rentability. Avšak zistia, že aby takto mohli fungovať, musia niekde začať šetriť. A kde sa dá ušetriť? Na kvalite práce a na kvalite materiálu! Naša firma za dobu svojej existencie aplikovala penu na viac než 5500 objektoch v Čechách aj na Slovensku. Zamestnávame 25 kmeňových zamestnancov, ktorí prechádzajú potrebnými školeniami a za sebou majú kvalitné odborné zázemie tak, aby spokojnosť našich zákazníkov bola maximálna. Preto disponujeme aj mnohými referenciami, ktoré vám môžeme bez problému poskytnúť.</span >
 4. Ako je to s nasiakavosťou peny?
  • Nasiakavosť peny, či vôbec stavebných materiálov, je jeden z parametrov, na ktorý sú materiály testované na základe požiadaviek normy EN14315 a jej stanovenie sa riadi normou EN(ČSN)1609.</span >
  • Pri tepelných izoláciách je potrebné si odpovedať, či je tepelná izolácia vystavená takej vlhkosti, ktorú simuluje testovanie, čiže čiastočné ponorenie materiálu do vody. Zhodneme sa, že tepelná izolácia nikdy (s výnimkou zatečenia) nebude vystavená takej vlhkosti, a ani nie je k tomu určená. Preto je treba brať krátkodobú nasiakavosť s rezervou a jej význam je zanedbateľný, aspoň čo sa týka posudzovania jednotlivých pien, kde sú z fyzikálnych dôvodov výsledky podobné. Je treba povedať, že každá pena s otvorenou štruktúrou buniek je nasiakavá a ani u tvrdých pien nie je možné hovoriť o absolútnej nenasiakavosti – polyuretánové peny sú tepelnou izoláciou, a teda nenahradzujú hydroizoláciu. Je však jasné, že v porovnaní s minerálnou vatou je krátkodobá nasiakavosť polyuretánových pien mnohonásobne menšia, a dokonca aj v prípade zatečenia do peny zostávajú po vysušení jej tepelnoizolačné parametre zachované. U minerálnej vaty však ide o totálnu likvidáciu a jej výmena je nutná.</span >
  • Niečo iné je parameter, ktorý je súčasťou normy EN14315, a to prestup vodných pár. To je schopnosť materiálu prepúšťať, alebo neprepúšťať vodné pary (molekuly vody) cez svoju štruktúru. Preto delíme materiály na tie s otvorenou štruktúrou buniek a uzavretou štruktúrou buniek. Tým pádom je dôležité zvoliť vhodnú penu pre daný priestor. S tým vám však zdarma poradí náš technik.</span >
 5. Odkiaľ ste?
  • Chytrá pena je firma s celorepublikovou pôsobnosťou. Centrála našej spoločnosti sídli v Brne, prevádzku má v meste Jeseník. V celom Česku aj na Slovensku máme našich regionálnych obchodno-technických poradcov, ktorí zdarma vykonávajú zameranie a návrh riešenia. Naše aplikačné súpravy sa pohybujú v teréne a vracajú sa na centrálu spoločnosti len pri ukončení cyklu. Materiálom sú zásobované priebežne. Náklady na dopravu k zákazníkovi vždy počítame z určitých strategických bodov tak, aby boli tieto náklady pre zákazníka čo najvýhodnejšie.
 6. A nešlo by to bez papiera?
  • Nešlo. Tak, ako sa riadime pravidlami kvality našej práce, rovnako sa riadime platnými zákonmi. Máme spoločenskú zodpovednosť za 25 kmeňových zamestnancov, históriu aj vízie firmy a nemienime riskovať naše dobré meno a budúcnosť firmy.</span >
 7. Prečo mám platiť zálohu?
  • Chápeme, že existujú obavy zákazníkov spojené s platením záloh a na druhej strane existujú obavy firiem s problémami pri platení ceny za dielo. Občas to počúvame v televízii, ale dnes už je situácia predsa len iná než v 90. rokoch. Dnes je právo na strane zákazníka.</span >
  • Chytrá pena je firma s vysokou prestížou, spoločenskou zodpovednosťou a riadime sa systémami riadenia akosti ISO. Nehodláme riskovať našu značku tým, že by sme nevykonali dohodnutú prácu. Disponujeme štyrmi aplikačnými súpravami, pre ktoré musíme plánovať zákazky, obsadenosť pracovníkov aj objednávky materiálu. Zálohy na vykonanie diela sú tak nutnosťou. I tak máme niekoľko modelov na stanovenie výšky záloh a všetko je obsiahnuté aj v zmluve o dielo.</span >
 8. Akú potrebujete mať teplotu pre aplikáciu?
  • Pre správnu aplikáciu peny, čiže k uskutočneniu správnej chemickej reakcie vzniku izolačnej peny je vyžadovaná teplota vzduchu a podkladu minimálne 10 °C a je vyžadovaná aj suchosť podkladu. V prípade, že teploty v zimnom období nedosahujú týchto hodnôt, je nutné priestor vyhrievať, a to ako pred aplikáciou, tak počas aplikácie. Odporúčame umiestniť prenosný ohrievač do miestnosti minimálne 12 hodín pred aplikáciou a nechať ho zapnutý aj cez noc do príjazdu aplikačnej súpravy. Všetky priestory za pomúrnicou, prestupy pre okná aj dvere je nutné pred aplikáciou uzavrieť.</span >
 9. A akú teda potrebujete mať elektriku?
  • Aby všetko prebehlo tak, ako má, potrebuje byť zariadenie pripojené k zodpovedajúcemu zdroju energie, ktorým je vždy trojfázový striedavý prúd tzv. 380V (resp. 400V) v podobe pripravenej motorovej zásuvky. Tá je zvyčajne veľkosti 16 alebo 32 a u starších rozvodov štvorkolík, alebo novších päťkolík. Naše aplikačné vozidlá sú vybavené priechodkami, takže veľkosť zásuvky nie je rozhodujúca. Zásuvka musí byť istená hodnotou ističa minimálne 3×25 ampér typu B, C, D, čo sú ističe určené pre motorové zariadenia. Hodnota ističa napr. 25 typu A je nedostatočná, pretože hlavne v nábehoch zariadení dosahuje medzných hodnôt ističa 25B.</span >
 10. Ako dlho existujete?
  • Registrovaná značka „Chytrá pena“ existuje od roku 2011, kedy došlo k podaniu prihlášky na úrade priemyselného vlastníctva. Zahájenie činnosti firmy bolo v roku 2010. Za dobu svojej existencie však naša firma realizovala zateplenie už na viac ako 4500 stavbách v ČR, na Slovensku, ale aj v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.
 11. >Musím použiť parozábranu (prečo tam je)?
  • Áno, parozábranu je vždy vhodné použiť. Zabraňuje prestupu vodných pár z vnútornej strany. Je nutné si uvedomiť, že vzdušná vlhkosť by sa vnútri domu mala pohybovať medzi 40−60 %. Vlhkosť sa však zvyšuje v dôsledku užívania. Každý človek denne len vydýcha či vypotí 2−3 litre vody. Je nežiaduce, aby vlhkosť prestupovala cez konštrukciu záklopu do izolácie, kde sa vďaka parametru prestupu vodných pár jej prestup dokonca spomalí. Ďalej má parozábrana jednu dôležitú vlastnosť – bráni rýchlemu vyrovnávaniu rozdielnych vonkajších a vnútorných tlakov vzduchu, čo je vlastne dôvod, kedy pri nekvalitnej tepelnej izolácii dochádza k tomu, že vám týmito miestami do objektu prefukuje. Parozábrana tak pomáha tomu, aby mala izolácia pre svoje tepelnoizolačné vlastnosti čo najlepšie podmienky.</span >
 12. NZÚ - Nová zelená úsporám
  • NZÚ – Nová zelená úsporám. Dotácie pre lepšie bývanie.</span >
  • Program Ministerstva životného prostredia administrovaný Štátnym fondom životného prostredia ČR patrí k najefektívnejším programom v Českej republike zameraným na úspory energií v rodinných a bytových domoch. Podporuje znižovanie energetickej náročnosti obytných budov (komplexné alebo čiastkové). Nová zelená úsporám podporuje renovácie rodinných a bytových domov (zateplenie fasády, strechy, stropov). O dotáciu môžete požiadať výhradne elektronicky prostredníctvom online formulára na stránkach novazelenausporam.cz.

Zaujala Vás táto ponuka?

Chcem spočítať cenu

Nechajte si vypočítať náklady na izoláciu

m2
mm

Vaše dáta sú u nás v bezpečí. Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

pinguin Pod značkou Chytrá pena je realizovaných už viac než 7720 stavieb, čo z nás činí lídra na trhu so striekanou izoláciou. Nabudúce môžeme prísť aj k vám!

pridať poznámku

icon

Ušetríte až 70% nákladů
na kúrenie

Nástrekom Chytrej® peny vytvoríme rovnomernú vrstvu bez škár a tepelných mostov. Teplo tak nemá kadiaľ unikať a vám sa citeľne znížia náklady za energie.

icon

Návratnosť investície do
do 5 - 8 let

Investícia do zateplenia Chytrou penou sa vám vráti do niekoľko málo rokov na úsporách. A to sa vyplatí!

icon

Rodinný dom do 200 m² zateplíme 2
zateplíme už za 1 deň

Vieme, že čas sú peniaze a nie je radno ním zbytočne plytvať. Na rozdiel od iných izolácií, ktorých aplikácia by trvala aj niekoľko týždňov, sme schopní zatepliť domy počas jediného dňa.

 • icon

  Ušetríte až 70% nákladů
  na kúrenie

  Nástrekom Chytrej® peny vytvoríme rovnomernú vrstvu bez škár a tepelných mostov. Teplo tak nemá kadiaľ unikať a vám sa citeľne znížia náklady za energie.

 • icon

  Návratnosť investície do
  do 5 - 8 let

  Investícia do zateplenia Chytrou penou sa vám vráti do niekoľko málo rokov na úsporách. A to sa vyplatí!

 • icon

  Rodinný dom do 200 m² zateplíme 2
  zateplíme už za 1 deň

  Vieme, že čas sú peniaze a nie je radno ním zbytočne plytvať. Na rozdiel od iných izolácií, ktorých aplikácia by trvala aj niekoľko týždňov, sme schopní zatepliť domy počas jediného dňa.