Viac než izolácia ...
phone+421 904 017 102
AKCIA 10 % zľava

Apríl je ten pravý čas na zateplenie

Využite jarné akčné ponuky. A zatepľuje so zľavu 10%.

Chytrá pena® PREMIUM

So službou Chytrá pena® PREMIUM zaplatíte za vykurovanie minimum

Služba Chytrá pena® PREMIUM predstavuje nadštandardnú voľbu zateplenia. Merná spotreba tepla je nižšia ako 50 kWh / m2 a takto zateplená stavba už plní normu nízkoenergetického štandardu.

Úspora tepla je v porovnaní so staršími, nezaizolovanými stavbami až trojštvrtinová. Izolácia Chytrou penou sa skrátka oplatí, pretože je to investícia, ktorá sa veľmi rýchlo vráti. Náklady na vykurovanie sú minimálne na to, že ide o zabezpečenie vysokého štandardu.

Tabuľka porovnanie produktov

Chytrá pena Součinitel prostupu tepla U dle ČSN 730540 Tepelný odpor R    Síla nástřiku měkká pěna EKO S500 Síla nástřiku tvrdá pěna EKO H200
ECONOMY U ≤ 0,24 Wm2K  R ≤ 4,05 m2K/W  50 – 150 mm 30 – 90 mm
KLASIK U ≤ 0,16 Wm2K R ≤ 6,22 m2K/W   160 – 240 mm 100 – 150 mm
PREMIUM U ≤ 0,12 Wm2K  R ≤ 8,38 m2K/W 250 – 310 mm  160 – 190 mm
PASIV U ≥ 0,11 Wm2K R > 8,38 m2K/W   320 mm a více 200 mm a více

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
? ? ? ? ?
? ? ? (viac)
+ Pridať poznámku