Viac než izolácia ...

Chytrá pena® PASIV

S Chytrou penou ®PASIV vás náklady na vykurovanie nebudú trápiť

Služba Chytrá pena ®PASIV je určená pre pasívne domy, ktoré zaručujú naozaj vysoký komfort. Merná spotreba tepla je 15 kWh / m2 a menej a za energiu platíte v podstate smiešne sumy.

Pasívne domy sú kombinované s najrôznejšími technológiami riadeného vetrania a vykurovania, ktoré zaručujú čerstvý vzduch a príjemné teploty ako v lete, tak v zime. Nástrek polyuretánovej peny je z ponúkaných služieb najsilnejší, v prípade mäkkej peny aplikujeme 320mm a viac, v prípade tvrdej peny viac ako 200mm.

Tabuľka porovnanie produktov

Chytrá pena Součinitel prostupu tepla U dle ČSN 730540 Tepelný odpor R    Síla nástřiku měkká pěna EKO S500 Síla nástřiku tvrdá pěna EKO H200
ECONOMY U ≤ 0,24 Wm2K  R ≤ 4,05 m2K/W  50 – 150 mm 30 – 90 mm
KLASIK U ≤ 0,16 Wm2K R ≤ 6,22 m2K/W   160 – 240 mm 100 – 150 mm
PREMIUM U ≤ 0,12 Wm2K  R ≤ 8,38 m2K/W 250 – 310 mm  160 – 190 mm
PASIV U ≥ 0,11 Wm2K R > 8,38 m2K/W   320 mm a více 200 mm a více

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
viac
+ Pridať poznámku