logo Viac než izolácia...

Potrebujete poradiť?

+421 904 092 669 po−pia 8:00 - 17:00
sk
  • cs

Potřebujete poradit

+421 904 092 669

Porovnání tepelněizolačních materiálů a jejich vlastností

picture

Zateplenie domu by malo byť vždy riešené komplexne - nestačí zatepliť len obvodové steny, ale treba zároveň dbať aj na výber a správne osadenie okien a dverí, na zateplenie základov, podláh, stropov či striech.

Ako vybrať vhodný tepelný izolant?

Pri výbere tepelnoizolačného materiálu je dôležité, aby mal veľmi malú schopnosť viesť teplo. Vyjadruje sa prostredníctvom súčiniteľa tepelnej vodivosti λ (lambda), ktorý charakterizuje tepelnotechnické vlastnosti materiálu nezávisle na jeho hrúbke. Na čo sa teda pri výbere pozerať?

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

Pri výbere izolácie sa teda pýtame, z čoho je vyrobená a aký má jej materiál súčiniteľ tepelnej vodivosti. Čím je hodnota λ nižšia, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti má materiál.

Tepelný odpor R

Na vyjadrenie tepelnoizolačných vlastností konkrétne tepelnoizolačné dosky s nejakou hrúbkou (alebo steny zložené z viacerých vrstiev, dverí alebo okien) sa používa veličina tepelného odporu R - čím je panel hrubší, tým je tepelný odpor vyšší a tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti má. Ak chceme jednoducho porovnať, ktorý tepelnoizolačný materiál sa najviac finančne oplatí z hľadiska pomeru ceny a výkonu, vydelime jeho cenu za 1 m2 tepelným odporom R (mal by ho poznať predajca) - čím menšie číslo, tým sa zatepľovací materiál viac oplatí.

Výpočet tepelného odporu:

Vzorec na výpočet: R = d / λ (m2.K.W-1)

d - hrúbka materiálu (m / cm / mm)

λ - Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1)

Difúzny odpor μ

Tepelnoizolačné materiály sú charakterizované ešte raz dôležitou veličinou - difúznym odporom μ, ktorý vyjadruje schopnosť vodných pár prejsť materiálom a ktorý treba brať do úvahy pri návrhu zloženia konštrukcie steny, strechy alebo stropu. Čím vyšší faktor difúzneho odporu, tým vyšší odpor pre priepustnosť vodných pár. Je žiaduce, aby faktor difúzneho odporu vrstiev zatepľovacieho systému smerom od interiéru nevzrastal, pretože tým dochádza k akumulácii vodných pár v skladbe steny. Čím vyššia je tepelný odpor materiálu či konštrukcie, tým pomalšie teplo prechádza a preto je cieľom, aby bol tepelný odpor budovy (podlaha na teréne, obvodové steny i strecha) čo najvyšší.

Objemová hmotnosť

Objemová hmotnosť izolačného materiálu je ovplyvnená hustotou štruktúry danej izolácie. Objemová hmotnosť je meraná v jednotkách kg / m3. Väčšia objemová hmotnosť izolačného materiálu teda prináša jeho lepšie vlastnosti ako izolácia. Objemová hmotnosť a merná kapacita materiálu majú teda najväčší podiel na schopnosti akumulácie tepelnej izolácie. Tieto hodnoty teda definujú, ako efektívne dokáže izolačný materiál nielen teplo izolovať v dome, ale ho aj zadržiavať vo svojej štruktúre a tým ho využiť pre tepelnú pohodu v dome.

Merná tepelná kapacita

Merná tepelná kapacita je množstvo tepla potrebné na ohriatie 1 kg látky o 1 K. Teda značí, koľko tepla v J treba dodať 1 kg látky, aby sa ohriala o 1 ° C. Udáva sa v J ∙ kg-1 ∙ K-1.

Všetky dôležité vlastnosti tepelnoizolačných materiálov sú zhrnuté v tejto tabuľke:

Autor článku: