logo Víc než izolace ...

Potřebujete poradit?

+420 735 700 770 po-pá 8:00 - 17:00
cs
 • sk

Potřebujete poradit

+420 735 700 770

Časté dotazy

picture: top-page
 1. V čem je stříkaná polyuretanová pěna lepší než vata?
  • Je potřeba říct, že izolační pěna je v současnosti nejlepším tepelně izolačním materiálem. Je to dáno strukturou buněk – kapslí plněných vzduchem, kterou pěna vytváří. A protože je vrstva izolace vzduchotěsná, nedochází k profukování ani ztrátě tepla. To je prostě fakt, který je ověřen jak testováním, tak i našimi zákazníky.
  • Izolační pěna je jedinou izolací, která se vyrábí přímo na místě pro konkrétní prostor. Aplikační firma vyplní izolací celý prostor bez mezer, spár a defektů, které vznikají u klasických materiálů. eliminuje tak veškeré tepelné mosty, které jsou slabinou klasických izolací.
  • Chytrá pěna nepodléhá vlivům času a změnám počasí. Nemění se tak její tepelně izolační parametry a funguje po celou dobu životnosti.
  • Životnost minerální vaty je 10-15 let. Po této době je struktura vaty již tak degradována, že tepelně izolační vlastnosti jsou výrazně sníženy. Projevuje se také necelistvost a to i v případě, že je dávána křížem. Vnikají tak plísně v místech tepelných mostů. Náhrada, nebo doplnění s sebou nese další výrazné náklady na odkrytí a zpětné zakrytí střechy. Tyto náklady jsou v součtu několikanásobné, než prvotní pořízení kvalitní izolace chytrou pěnou.
  • Minerální vata je polotovar, který je nutné do izolovaného prostoru instalovat. A i když má z laboratorního hlediska podobný součinitel tepelné vodivosti jako chytrá pěna, jako celek s takovou hodnou již počítat nemůžete. Pokud vezmete do úvahy další parametry jako faktor difuzního odporu, krátkodobou nasákavost a prostupnost vodních par, jsou rozdíly mezi materiály zcela zásadní a jasně hovoří pro kvalitní izolaci chytrou pěnou.
  • Svojí povahou je chytrá pěna univerzálním tepelně izolačním materiálem, který funguje nejen v zimě, ale i v létě. A právě tam si naši zákazníci tyto vlastnosti naplno uvědomí. V zimě totiž fungujeme tak, že když je nám zima, tak si přitopíme s konstatováním, že je prostě dneska zima. To že pak přijde vysoké vyúčtování za topení je v tu chvíli daleko. Ale v létě? Všude je horko. Doma i venku, takže řešením je buď klimatizace, nebo kvalitní izolace.
  • Je zajímavé, že i když uvádíme, že návratnost investice do chytré pěny je 3-5let, mnoho zákazníků nám hlásí, že dosáhli návratnosti dokonce za jednu sezónu. Předtím jim totiž kotel spínal každou chvíli, ale po provedení izolace chytrou pěnou se interval výrazně prodloužil a celkové náklady na vytápění se tak neuvěřitelně snížily. Dokonce máme zákazníky, kteří si i testovali rozdíly před a po aplikaci a rozdíly tepelných ztrát byly neuvěřitelné.
 2. Jak dlouho trvá aplikace Chytré pěny?
  • Aplikace Chytré pěny probíhá velmi rychle. Rodinný dům do 200 m2 lze zateplit za 1 den.
 3. V čem je vaše pěna lepší než ostatní pěny?
  • Při porovnání naší chytré pěny s ostatními pěnami na našem trhu je nutné přihlížet k více faktorům. A i když se všechny pěny tváří velmi podobně, je pro laika velmi složité se orientovat v uváděných parametrech. Například některé společnosti uvádí součinitel vodivosti dosažených při jiných teplotách, než uvádí evropské normy. Dokonce je při testování pracováno se vzorky tak, aby výsledky např. krátkodobé nasákavosti vypadaly lépe.
  • Náš trh je takový, že vznikají a zanikají menší aplikátorské firmy. Vznikají proto, že si jejich majitelé myslí, že aplikace pěny je jednoduchá a oni rychle vydělají. Aby získali zakázku, jsou ochotni jít na cenu i pod hranici rentability. Ale zjistí, že aby takto mohli fungovat, musí někde začít šetřit. A kde se dá ušetřit? Na kvalitě práce a na kvalitě materiálu!
   Naše firma za dobu své existence aplikovala pěnu na více než 5500 objektech v Čechách i na Slovensku. Zaměstnáváme 25 kmenových zaměstnanců, kteří prochází potřebnými školeními i za sebou mají kvalitní odborné zázemí tak, aby spokojenost našich zákazníků byla maximální. Proto disponujeme i spoustou referencí, které Vám můžeme bez problému poskytnout.
 4. Jak je to s nasákavostí pěny?
  • Nasákavost pěny, nebo vůbec stavebních materiálů je jeden z parametrů na který jsou materiály testovány na základě požadavků normy EN14315 a její stanovení se řídí normou EN(ČSN)1609.
  • U tepelných izolací je potřeba si odpovědět, zda je tepelná izolace vystavena takové vlhkosti, kterou simuluje testování, tedy částečné ponoření materiálu do vody. Shodneme se, že tepelná izolace nikdy (s výjimkou zatečení) nebude vystavena takové vlhkosti a ani není k tomu určena. Proto je potřeba brát krátkodobou nasákavost s rezervou a její význam je zanedbatelný alespoň co se týká posuzování jednotlivých pěn, kde z fyzikálních důvodů jsou výsledky podobné. Je potřeba říci, že každá pěna s otevřenou strukturou buněk je nasákavá, a ani u tvrdých pěn nelze hovořit o absolutní nenasákavosti – polyuretanové pěny jsou tepelnou izolací, a tedy nenahrazují hydroizolaci. Je však jasné, že v porovnání s minerální vatou, je krátkodobá nasákavost polyuretanových pěn mnohonásobně menší, a dokonce i v případě zatečení do pěny zůstávají po vysušení její tepelně izolační parametry zachovány. U minerální vaty se však jedná o totální likvidaci a její výměna je nutná.
  • Něco jiného je parametr, který je součástí normy EN14315 a to prostup vodních par. To je schopnost materiálu propouštět, nebo nepropouštět vodní páry (molekuly vody) skrze svoji strukturu. Proto dělíme materiály na ty s otevřenou strukturou buněk a uzavřenou strukturou buněk. Proto je důležité zvolit vhodnou pěnu pro daný prostor. S tím Vám však zdarma poradí náš technik.
 5. Odkud jste?
  • Chytrá pěna je firma s celorepublikovou působností. Centrála naší společnosti sídlí v Brně, provozovnu má ve městě Jeseník. V celém Česku i Slovensku máme naše regionální obchodně-technické poradce, kteří zdarma provádí zaměření a návrh řešení.
   Naše aplikační soupravy se pohybují v terénu a vrací se na centrálu společnosti jen při ukončení cyklu. Materiálem jsou zásobováni průběžně. Náklady na dopravu k zákazníkovi vždy počítáme z určitých strategických bodů tak, aby byly tyto náklady pro zákazníka co nejvýhodnější.
 6. A nešlo by to bez papíru?
  • Nešlo. Tak jak se řídíme pravidly kvality naší práce, stejně tak se řídíme platnými zákony. Máme společenskou zodpovědnost za 25 kmenových zaměstnanců, historii i vize firmy a nehodláme riskovat naše dobré jméno a budoucnost firmy.
 7. Proč mám platit zálohu?
  • Chápeme, že existují obavy zákazníků spojené s placením záloh a na druhé straně existují obavy firem s problémy při placení ceny za dílo. Občas to slýcháme v televizi, ale dnes už je situace přece jen jiná, než v 90-tých letech. Dnes je právo na straně zákazníka.
  • Chytrá pěna je firma s vysokou prestiží, společenskou odpovědností a řídíme se systémy řízení jakosti ISO. Nehodláme riskovat naši značku tím, že bychom neprovedli dohodnutou práci. Disponujeme čtyřmi aplikačními soupravami, pro které musíme plánovat zakázky, obsazenost pracovníků i objednávky materiálu. Zálohy na provedení díla jsou tak nutností. I tak máme několik modelů na stanovování výše záloh a vše je obsaženo i ve smlouvě o dílo.
 8. Jakou potřebujete mít teplotu pro aplikaci?
  • Pro správnou aplikaci pěny, tedy k uskutečnění správné chemické reakce vzniku izolační pěny je vyžadována teplota vzduchu a podkladu minimálně 10 stupňů Celsia a je vyžadována i suchost podkladu. V případě, že teploty v zimním období nedosahují těchto hodnot, je nutné prostor vyhřívat, a to jak před aplikací, tak během aplikace. Doporučujeme umístit přenosné topidlo do místnosti tak minimálně 12hod. před aplikací a nechat jej zapnuté i přes noc do příjezdu aplikační soupravy. Veškeré prostory za pozednicí, prostupy pro okna i dveře je nutné před aplikací uzavřít.
 9. A jakou tedy potřebujete mít elektriku?
  • Aby vše proběhlo tak jak má, potřebuje zařízení být připojeno k odpovídajícímu zdroji elektrické energie, kterým je vždy třífázový střídavý proud tzv. 380V (resp.400V) v podobě připravené motorové zásuvky. Ta je obvykle velikosti 16, nebo 32 a u starších rozvodů čtyřkolík, nebo novějších pětikolík. Naše aplikační vozidla jsou vybavena přechodkami, takže velikost zásuvky není rozhodující. Zásuvka musí být jištěna hodnotou jističe minimálně 3x25 ampér typu B, C, D, což jsou jističe určené pro motorová zařízení. Hodnota jističe např. 25 typu A je nedostatečná, protože zvláště v nábězích zařízení dosahuje mezních hodnot jističe 25B.
 10. Jak dlouho existujete?
  • Registrovaná značka „Chytrá pěna“ existuje od roku 2011, kdy došlo k podání přihlášky na úřadu průmyslového vlastnictví. Zahájení činnosti firmy bylo v roce 2010.
   Za dobu své existence však naše firma realizovala zateplení již na více než 4500 stavbách v ČR, na Slovensku, ale v Německu, Rakousku a Maďarsku.
 11. Musím použít parozábranu? (proč tam je)
  • Ano, parozábranu je vždy vhodné použít. Zabraňuje prostupu vodních par z vnitřní strany. Je nutné si uvědomit, že vzdušná vlhkost by se uvnitř domu měla pohybovat mezi 40-60 %. Vlhkost se však zvyšuje v důsledku užívání. Každý člověk denně jen vydýchá, nebo vypotí 2-3 litry vody. Je nežádoucí, aby vlhkost prostupovala přes konstrukci záklopu do izolace, kde se díky parametru prostupu vodních par její prostup dokonce zpomalí. Dále parozábrana má jednu důležitou vlastnost – brání rychlému vyrovnávání rozdílných venkovních a vnitřních tlaků vzduchu, což je vlastně důvod, kde při nekvalitní tepelné izolaci dochází k tomu, že Vám těmito místy do objektu profukuje. Parozábrana tedy pomáhá k tomu, aby izolace pro svoje tepelně izolační vlastnosti měla co nejlepší podmínky.
 12. NZÚ - Nová zelená úsporám
  • NZÚ – Nová zelená úsporám. Dotace pro lepší bydlení.
  • Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení. Nová zelená úsporám podporuje renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů). O dotaci můžete požádat výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře na stránkách www.novazelenausporam.cz.

Zaujala Vás tato nabídka?

Chci spočítat cenu

Nechejte si spočítat cenu vaší izolace

m2
mm

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

pinguin Pod značkou Chytrá pěna je realizováno již více jak 7798 staveb, což z nás činí lídra na trhu se stříkanou izolací. Příště můžeme přijet i k vám!

Přidat poznámku

icon

Ušetříte až 70% nákladů
na vytápění

Nástřikem Chytré pěny® vytvoříme rovnoměrnou vrstvu bez spár a tepelných mostů. Teplo tak nemá kudy unikat a vám se citelně sníží náklady za energie.

icon

Návratnost investice
do 5 - 8 let

Investice do zateplení Chytrou pěnou se vám vrátí do několika málo let na úsporách. A to se vyplatí!

icon

Rodinný dům do 200 m2
zateplíme už za 1 den

Víme, že čas jsou peníze a není radno jím zbytečně plýtvat. Narozdíl od jiných izolací, jejichž aplikace by trvala i několik týdnů, jsme schopni zateplit domy během jediného dne.

 • icon

  Ušetříte až 70% nákladů
  na vytápění

  Nástřikem Chytré pěny® vytvoříme rovnoměrnou vrstvu bez spár a tepelných mostů. Teplo tak nemá kudy unikat a vám se citelně sníží náklady za energie.

 • icon

  Návratnost investice
  do 5 - 8 let

  Investice do zateplení Chytrou pěnou se vám vrátí do několika málo let na úsporách. A to se vyplatí!

 • icon

  Rodinný dům do 200 m2
  zateplíme už za 1 den

  Víme, že čas jsou peníze a není radno jím zbytečně plýtvat. Narozdíl od jiných izolací, jejichž aplikace by trvala i několik týdnů, jsme schopni zateplit domy během jediného dne.