Viac než izolácia ...

reference

Tepelná izolácia podlahy pôdy Radov

Predmetom izolácie bolo zateplenie podlahy pôdy v Radově s požiadavkou na pochôdznosť a užívanie podlahovej plochy. Priestor podkrovia zostáva nevykurovaný.