Viac než izolácia ...

Tepelná izolácia plochej strechy

Tepelná izolácia plochej strechy - strešný systém EKO H Roof + UVUV

Zateplenie plochých striech Chytrou penou je unikátny strešný systém zložený z dvoch komponentov, ktoré sú aplikované priamo na mieste. Tvorí ho polyuretánová pena so zvýšenou hustotou EKO H Roof a ochranný náter proti UV žiareniu, plniaci zároveň funkciu hydroizolácie. Tento systém má v porovnaní s konvenčným strešným systémom celý rad výhod:

  • tepelno-izolačné vlastnosti chytrej peny sú až trikrát vyššie ako u väčšiny štandardne používaných materiálov pri rovnakej hrúbke, čím sa izolácia plochých striech stáva efektívnejšou
  • jednoduchý, bezspojový monolitický obal prikryje aj ploché strechy s nepravidelným, príp. zakriveným povrchom, ktorého izolácia bežnými materiálmi je nemysliteľná
  • rýchla aplikácia - chytrá pena sa nanesie až štyrikrát rýchlejšie ako iné strešné systémy
  • nízka hmotnosť - izolačná pena nezaťažuje strešnú konštrukciu, navyše ju celú spevní
  • pri rekonštrukciách a opravách sa vo väčšine prípadov nemusí odstrániť pôvodný podklad, čím dochádza k značným úsporám pre investora
  • systém striekanej izolácie dokonale rieši najkritickejšie miesta strechy, ako sú strešné výpuste, komíny a atiky.

Polyuretánový strešný plášť sa uplatňuje nielen v oblasti rekonštrukcií plochých, šikmých a akokoľvek tvarovaných striech, ale aj pri výstavbe nových objektov.

Konečnú povrchovú úpravu tvorí hydroizolačná vrstva, ktorá slúži aj ako ochrana aplikovanej peny pred účinkami UV žiarenia. V rámci skupiny produktov Chytré peny používame hydroizolačné systémy polyurea a silikón. Vďaka vysokej priľnavosti týchto materiálov k väčšine podkladov je vytvorená odolná povrchová vrstva, ktorá poskytuje dlhodobú ochranu aj proti oxidácii alebo korózii. Konečná úprava povrchu môže byť vykonaná aj ako protišmyková a v rôznych farbách.

Vzhľadom k mechanickým a chemickým vlastnostiam predstavujú hydroizolačné systémy Chytrá pena extrémne odolnú povrchovú vrstvu. Vrstva je vysoko odolná proti chemickým látkam, vykazuje vynikajúce charakteristiky v náročných podmienkach okolitého prostredia, minimalizuje nárast baktérií, môže sa ľahko čistiť a dokáže utesniť miesta na spojoch a v rohoch.

Hydroizolačné systémy Chytrá pena vďaka všetkým týmto charakteristikám zaujímajú vedúce miesto v odbore povrchových vrstiev a utesnenia proti vode a predstavujú tak jeden z najlepších systémov, aké sú teraz na trhu k dispozícii.

Hodí sa pre

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
+ Pridať poznámku