Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Tepelná izolácia podlahy

Tepelná izolácia podlahy je veľmi dôležitým prvkom zateplenia stavby. Ak máme studený pocit od nôh nahor, môže byť v miestnosti teplo a napriek tomu sa nezbavíme celkového pocitu zimy. V mnohých objektoch je problém s chladom v prvom nadzemnom podlaží, teda od pivničných priestorov a suterénov. Nemenej dôležitou je tepelná izolácia podlahy pôdy. Ak nemáme záujem o vykurovanie celého pôdorysneho priestoru, je kvalitné zateplenie podlahy nevyhnutnosťou, ktorá musí nahradiť tepelnú izoláciu podkrovia.

Chytrá pěna ponúka niekoľko variantov zateplenia podlahy, a to v priamej nadväznosti na zamýšľané využitie priestoru a tiež, či bude podlaha pochôdzna alebo nie.

V prípade, že sa jedná o podlahy, kde je zaťažovaná celá skladba konštrukcie (teda sa nepoužije rošt), používa sa na zateplenie tvrdá pena. Bežnú skladbu konštrukcie tak tvorí hydroizolačná vrstva, tepelná izolácia, podlahové vykurovanie, betónová mazanina a nad ňou konečná povrchová úprava (dlažba, plávajúca podlaha atď.)

V prípade podláh, kde je súčasťou skladby rošt so záklopom (napr. OSB dosky), sa používa mäkká pena, ktorá tiež výborne tlmí zvuk.

Pokiaľ sa jedná o podkrovné priestory, vhodný je aj variant zateplenia tvrdou penou ako konečná povrchová úprava, ktorá je plne pochôdzna. V prípade, že sa podkrovné priestory nevyužívajú, vykonáme zateplenie mäkkou penou s inštaláciou pochôdznych lávok pre nutné revízie, či dostupnosť napr. k anténam a satelitom.

Hodí sa pre

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
? ? ? ? ?
? ? ? (viac)
+ Pridať poznámku