Viac než izolácia ...

reference

Tepelná izolácia podlahy, Jeseník

Problémom, ktorý bolo nutné vyriešiť bolo premŕzanie podlahy a vlhkosť v prízemnom byte. V rámci revitalizácie boli odstránené existujúce vrstvy a bola vykonaná hydroizolácia z asfaltových pásov s vyrovnávacím zásypom štrkovou drťou. Na takto pripravený podklad bola aplikovaná tvrdá pena o sile 80 mm. Na vykonanú tepelnú izoláciu bolo nainštalované podlahové vykurovanie a vyrovnávacia vrstva z betónovej mazaniny.