Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Tepelná izolácia fasády

Tepelná izolácia fasády je spolu so zateplením strechy najdôležitejšou časťou zateplenia objektu. V našich klimatických podmienkach sa používajú dva základné druhy zateplenia fasády, a to vonkajší certifikovaný kontaktný zatepľovací systém (ETICS) a systém odvetrávaných fasád. V prvom prípade bohužiaľ nie je možné z dôvodu certifikácie meniť izolant a použiť striekanú izoláciu. Certifikácia spočíva práve v danom zložení jednotlivých materiálov. Tento systém však plne nahradzuje systém odvetrávanej fasády.

 

Systém odvetrávanej fasády Chytrá pěna®

Odvetrávaná fasáda je jednou z najúčinnejších foriem zateplenia v zmysle ochrany stavby z hľadiska vlhkosti. Jedná sa o systém zateplenia, ktorého súčasťou je vetracia medzera, ktorá naďalej umožňuje stenám dýchať a odvádzať prípadnú vlhkosť z konštrukcie.

Chytrá pěna sa aplikuje vždy do pripravenej pomocnej konštrukcie (fasádneho roštu). Pre murované objekty sa používa mäkká Chytrá pěna® EKO S500 s otvorenou štruktúrou buniek, ktorá umožňuje priechod vodných pár zo steny domu. Pre kontajnerové domy a plechové haly sa používa tvrdá Chytrá pěna® EKO H200 s uzatvorenou štruktúrou buniek. V obidvoch prípadoch vzniká medzi fasádnym roštom a záklopom (pohľadová vrstva) vetracia medzera. Vodné pary teda môžu zo steny odchádzať skrz tepelnú izoláciu a vetracia medzera potom systémom spodného nasávania a vrchného odťahu pary vytiahne preč od stien a z celej konštrukcie.

Systém odvetrávanej fasády Chytrá pěna je určený prakticky pre všetky typy stavieb a domov včetne drevostavieb a domov so zámerom zachovať na povrchu fasády klasický vzhľad omietnutej steny. Toto zateplenie Chytrou pěnou veľmi ocenia majitelia skôr postavených domov, ktorí sa obávajú po realizácii zateplenia problémov s vlhkosťou alebo tento problém už majú.

Systém odvetrávanej fasády Chytrou pěnou umožňuje zvoliť konečnú povrchovú úpravu fasády úplne podľa predstáv zákazníka.

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
? ? ? ? ?
? ? ? (viac)
+ Pridať poznámku