Viac než izolácia ...

Tepelná izolácia fasády

Tepelná izolácia fasády je spolu so zateplením strechy najdôležitejšia časť zateplenia objektu. V našich klimatických podmienkach sa používajú dva základné druhy zateplenia fasády a to vonkajší kontaktný zatepľovací systém a systém odvetrávaných fasád.

Kontaktný zatepľovací systém (ETICS)

Základný princíp tohto systému spočíva v lepení alebo kotvení izolačnej vrstvy (najčastejšie polystyrén), na ktorú sa naťahuje stierková hmota do ktorej sa vtláča sklenená sieťovina (perlinka). Na takto dokončenú vrstvu sa zvyčajne nanáša prefarbená omietka so zatieranou alebo ryhovanou štruktúrou. Na trhu existuje niekoľko typov tenkovrstvových omietok pre zatepľovacie systémy (akrylátové, silikónové, silikátové a minerálne).

Chytrá pena je vhodnou alternatívou kontaktných zatepľovacích systémov v prípade použitia tvrdej izolačnej peny. Vzhľadom k výrazne lepším izolačným vlastnostiam oproti konvenčným izolantom možno používať oveľa menšiu hrúbku izolácie na dosiahnutie rovnakých hodnôt súčiniteľa prechodu tepla. Tvrdá pena sa aplikuje do pripraveného roštu s následným záklopom (napr. OSB dosky), na ktorý sa naťahuje stierková hmota a konečná omietka.

V prípade požiadavky na inú povrchovú úpravu ako je prefarbená omietka sa vykonáva záklop už priamo s konečnou povrchovou úpravou (drevené obklady, CETRIS, Cembrit, kamenné obklady atď.)

Kontaktný zatepľovací systém však nie je vhodný pre staršie objekty a to vzhľadom k takmer nulovej difúzii vodných pár a posunu rosného bodu do muriva. Tým sa veľmi zvyšuje riziko vzniku plesní, čo iste pozná veľa majiteľov starších objektov, kde sa vymenili okná a vykonalo sa zateplenie fasády kontaktným systémom. Dom tak prešiel razantnou zmenou v spôsobe odvetrávania a postupu vlhkosti, čo malo za následok celkové zhoršenie vnútornej klímy vrátane možného vzniku plesní. Preto sa všeobecne u starších objektov odporúča systém tzv. "Odvetrávanej fasády".

Systém odvetrávanej fasády - prevetrávaná fasáda Chytrá pena

Odvetrávaná fasáda, označovaná tiež ako prevetrávaná fasáda, je jedno z najúčinnejších zateplení v zmysle ochrany stavby z hľadiska vlhkosti. Ide o systém zateplenia, ktorého súčasťou je vetracia medzera, ktorá umožňuje naďalej obvodovým stenám dýchať a odvádzať prípadnú vlhkosť z muriva.

Chytrá pena sa aplikuje do pomocnej konštrukcie (roštu). Pre odvetrávané fasády sa používa mäkká pena s otvorenou štruktúrou buniek, ktorá umožňuje priechod vodných pár zo steny domu. Medzi roštom a záklopom (pohľadovou vrstvou) je potom vytvorená vetracia medzera. Vodné pary teda môžu zo steny odchádzať skrz tepelnú izoláciu a vetracia medzera potom systémom spodného nasávania a vrchného odťahu pary vytiahne preč od steny a z celej konštrukcie.

Systém prevetrávanej fasády Chytrá pena je určený prakticky pre všetky typy stavieb a domov vrátane drevostavieb aj domov so zámerom zachovať na povrchu fasády klasický vzhľad omietnutej steny. Toto zateplenie Chytrou penou veľmi ocenia majitelia skôr postavených domov, ktorí sa po vykonaní zateplenia obávajú problémov s vlhkosťou, alebo tento problém už majú.

Systém prevetrávané fasády Chytrou penou umožňuje zvoliť konečnú povrchovú úpravu fasády úplne podľa predstáv zákazníka.

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
viac
+ Pridať poznámku