Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Tepelná izolácia budovy

Chytrá pěna je považovaná za jednu z najdokonalejších tepelných izolácií súčasnosti. Tento typ izolácie poskytuje mnoho výhod oproti konvenčným izoláciám ako je minerálna vata alebo polystyrén. Medzi najdôležitejšie vlastnosti patrí veľmi nízka tepelná vodivosť, čo umožňuje dosiahnuť vynikajúce izolačné účinky v oveľa menších hrúbkach izolácie. Ďalší krok k dokonalému zatepleniu je spôsob aplikácie. Pena dopadá ako kvapalina, ktorá následne expanduje a umožní dokonale vyplniť všetky miesta, medzery či spoje alebo izolovať konštrukcie zložitých tvarov, kam je jednoducho nemožné účinne umiestniť inú izoláciu.

V nadväznosti na typ konštrukcie a požadovanú účinnosť zateplenia odporučíme najvhodnejší produkt, samozrejme vrátane nadväznosti na predstavu zákazníka o výške investície do zateplenia.

V našich produktových druhoch používame mäkkú penu EKO S 500, ktorá má tiež výborné zvukovoizolačné vlastnosti, prípadne polotvrdú penu EKO H 200, ktorá je odolná voči vlhkosti a slúži tiež ako parozábrana.

Chytrá pěna si zachová svoj tvar a ostane kvalitatívne nezmenená odo dňa aplikácie po celú životnosť stavby. Nepodporuje tvorbu plesní a je odolná voči hlodavcom, vtákom príp. hmyzu.

Výhody Chytrej pěny oproti konvenčným izolačným materiálom:

  • Zníženie nákladov na energie až o 70%!

  • Zatepľuje a utesňuje zároveň - neprepúšťa vzduch (neuniká teplo)

  • Neusadzuje sa v medzerách alebo štrbinách, ale úplne ich vypĺňa, neusadzuje sa vplyvom gravitácie

  • Hodnota R a tepelne izolačné vlastnosti sa vekom neznižujú

  • Zlepšuje akustické vlastnosti objektu

  • Znižuje výskyt alergických reakcií a vytvára zdravé prostredie

  • Znižuje prašnosť

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
? ? ? ? ?
? ? ? (viac)
+ Pridať poznámku