Viac než izolácia ...

reference

Tepelná izolácia tenisovej haly ve Starém Městě

Vzhľadom na nedostatočnú izoláciu pôvodnej skladby dochádzalo ku kondenzácii a skapávání vlhkosti na tenisové kurty. Ako tepelná izolácia bola aplikovaná mäkká pena EKO S 500 do medzipriestoru dvojplášťové konštrukcie.