Viac než izolácia ...

reference

Školiace stredisko Bušínov

Odvetrávaná fasáda školiace stredisko Bušínov - tepelná izolácia, záklop zo smrekovcových dosiek