Viac než izolácia ...

Polyurea

Čistá polyurea je dvojzložková vodotesná membrána nanášaná striekaním, tvorená iba z pevnej látky, ktorá nenarušuje životné prostredie a navyše chráni povrchy pred opotrebovaním alebo pred koróziou. Polyurea je priebežná, plne spojená membrána, bez výskytu švov alebo spojov, s dobou schnutia 4 sekundy.

Vďaka vysokej priľnavosti polyurey k väčšine podkladov sa takto vytvára odolná povrchová vrstva, ktorá poskytuje dlhodobú ochranu proti oxidácii alebo korózii. Konečná úprava povrchu môže byť v rôznych farbách a je realizovaná ako protišmyková. Vzhľadom k mechanickým a chemickým vlastnostiam predstavuje extrémne odolnú povrchovú vrstvu. Vrstva je vysoko odolná proti chemickým látkam, vykazuje vynikajúce charakteristiky v náročných podmienkach okolitého prostredia, minimalizuje nárast baktérií, môže sa ľahko čistiť a dokáže utesniť miesta na spojoch a v rohoch. Systém Polyurea vďaka všetkým týmto charakteristikám zaujíma vedúce miesto v obore povrchových vrstiev a utesneniu proti vode a predstavuje tak jeden z najlepších systémov, aké sú momentálne k dispozícii na trhu.

 

Polyurea je odolná aj proti plameňu

Polyurea je vhodná aj pre situácie, v ktorých má nanesená vrstva vykazovať vynikajúce vlastnosti pre spomaľovanie šírenia ohňa a pre odolnosť voči plameňu v súlade s protipožiarnymi smernicami, platnými v danom jednotlivom prípade. Predstavuje ideálny produkt pre vnútorné obloženie v priemyselných a komerčných oblastiach.