Viac než izolácia ...

Petr Vořech (zakrývacie a obalovacie práce)

Naše aplikačné jednotky sú vždy vybavené dostatočným množstvom obalového materiálu, aby nás v teréne nič nemohlo prekvapiť.

asistent výroby