Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Najčastejšie otázky

 1. 1. V čom je striekaná polyuretánová pena lepšia ako vata?

  • Je potrebné povedať, že izolačná pena je v súčasnosti najlepším tepelnoizolačným materiálom. Je to dané štruktúrou buniek - kapsúl plnených vzduchom, ktorú pena vytvára. Vďaka tomu, že je vrstva izolácie vzduchotesná, nedochádza k prefukovaniu ani k strate tepla. To je jednoducho fakt, ktorý je overený tak testovaním, ako aj našimi zákazníkmi.
  • Izolačná pena je jedinou izoláciou, ktorá sa vyrába priamo na mieste pre konkrétny priestor. Aplikačná firma vyplní izoláciou celý priestor bez medzier, škár a defektov, ktoré vznikajú u klasických materiálov. Eliminuje tak všetky tepelné mosty, ktoré sú slabinou klasických izolácií.
  • Chytrá pěna nepodlieha vplyvom času a zmenám počasia. Nemenia sa tak jej tepelnoizolačné parametre a funguje po celú dobu životnosti.
  • Životnosť minerálnej vaty je 10-15 rokov. Po tejto dobe je už štruktúra vaty tak degradovaná, že tepelnoizolačné vlastnosti sú výrazne znížené. Prejavuje sa tiež necelistvosť, a to aj v prípade, že je dávaná krížom. Vnikajú tak plesne v miestach tepelných mostov. Náhrada alebo doplnenie znamená ďalšie výrazné náklady na odkrytie a spätné zakrytie strechy. Tieto náklady sú v súčte niekoľkonásobne vyššie, než prvotné obstaranie kvalitnej izolácie chytrou pěnou.
  • Minerálna vata je polotovar, ktorý je nutné do izolovaného priestoru inštalovať. A aj keď má z laboratórneho hľadiska podobný súčiniteľ tepelnej vodivosti ako Chytrá pěna, v globále už s rovnakou hodnotou počítať nemôžete. Ak vezmete do úvahy ďalšie parametre ako faktor difúzneho odporu, krátkodobú nasiakavosť a priepustnosť vodných pár, sú rozdiely medzi materiálmi celkom zásadné a jasne hovoria pre kvalitnú izoláciu chytrou pěnou.
  • Svojou povahou je Chytrá pěna univerzálnym tepelnoizolačným materiálom, ktorý funguje nielen v zime, ale aj v lete. A práve tam si naši zákazníci tieto vlastnosti naplno uvedomia. V zime totiž fungujeme tak, že keď je nám zima, tak si prikúrime s konštatovaním, že je jednoducho dnes zima. To, že potom príde vysoké vyúčtovanie za kúrenie je v tej chvíli ďaleko. Ale v lete? Všade je horúco. Doma aj vonku, takže riešením je buď klimatizácia, alebo kvalitná izolácia.
  • Je zaujímavé, že aj keď uvádzame, že návratnosť investície do Chytrej pěny je 3-5 rokov, mnoho zákazníkov nám hlási, že dosiahli návratnosť dokonca za jednu sezónu. Predtým sa im totiž kotol prepínal každú chvíľu, ale po vykonaní izolácie Chytrou pěnou sa interval výrazne predĺžil a celkové náklady na vykurovanie sa tak neuveriteľne znížili. Dokonca máme zákazníkov, ktorí si testovali rozdiely pred a po aplikácii a rozdiely tepelných strát boli neuveriteľné.
 2. 2. V čom je Vaša pena lepšia ako ostatné peny?

  • Pri porovnaní našej Chytrej pěny s ostatnými penami na našom trhu je nevyhnutné zvážiť viac faktorov. Nakoľko sa všetky peny tvária veľmi podobne, je pre laika veľmi zložité sa orientovať v uvádzaných parametroch. Napríklad niektoré spoločnosti uvádzajú súčiniteľ vodivosti dosiahnutý pri iných teplotách, než uvádzajú európske normy. Dokonca sa pri testovaní pracuje so vzorkami tak, aby výsledky napr. krátkodobej nasiakavosti vyzerali lepšie.
  • Na našom trhu vznikajú a zanikajú menšie aplikátorské firmy. Vznikajú preto, že si ich majitelia myslia, že aplikácia peny je jednoduchá a oni rýchlo zarobia. Aby získali zákazku, sú ochotní ísť na cenu aj pod hranicu rentability. Rýchlo zistia, že aby takto mohli fungovať, musia niekde začať šetriť. A kde sa dá ušetriť? Na kvalite práce a na kvalite materiálu!
   Naša firma počas svojej existencie aplikovala penu na viac ako 4500 objektoch v Čechách aj na Slovensku. Zamestnávame 50 kmeňových zamestnancov, ktorí prechádzajú potrebnými školeniami a majú za sebou kvalitné odborné zázemie tak, aby spokojnosť našich zákazníkov bola maximálna. Vďaka tomu disponujeme aj množstvom referencií, ktoré Vám môžeme bez problémov poskytnúť.
  • Sme výhradným distribútorom holandskej peny pre Českou republiku a Slovensko.
 3. 3. Ako je to s nasiakavosťou peny?

  • Nasiakavosť peny, alebo stavebných materiálov vôbec, je jedným z parametrov, na ktorý sú materiály testované na základe požiadaviek normy EN14315, a jej stanovenie sa riadi normou EN (STN) 1609.
  • Pri tepelných izoláciách je potrebné si odpovedať na otázku, či je tepelná izolácia vystavená takej vlhkosti, ktorú simuluje testovanie, teda čiastočné ponorenie materiálu do vody. Zhodneme sa na tom, že tepelná izolácia nikdy (s výnimkou zatečenia) nebude vystavená takej vlhkosti a ani na to nie je určená. Preto je potrebné brať krátkodobú nasiakavosť s rezervou a jej význam je zanedbateľný - aspoň čo sa týka posudzovania jednotlivých pien, kde sú z fyzikálnych dôvodov výsledky podobné. Je potrebné povedať, že každá pena s otvorenou štruktúrou buniek je nasiakavá, a ani pri tvrdých penách nemožno hovoriť o absolútnej nenasiakavosti - polyuretánovej peny sú tepelnou izoláciou, a tým pádom nenahrádzajú hydroizoláciu. Je však jasné, že v porovnaní s minerálnou vatou je krátkodobá nasiakavosť polyuretánových pien mnohonásobne menšia, dokonca aj v prípade zatečenia do peny zostávajú po vysušení jej tepelnoizolačné parametre zachované. U minerálnej vaty je však v prípade zatečenia jedná o totálnu likvidáciu a jej výmena je nutná.
  • Niečo iné je parameter, ktorý je súčasťou normy EN14315 a to prestup vodných pár. To je schopnosť materiálu prepúšťať, resp. neprepúšťať vodné pary (molekuly vody) skrz svoju štruktúru. Preto delíme materiály na materiály s otvorenou štruktúrou buniek a materiály s uzavretou štruktúrou buniek. Vždy je dôležité zvoliť vhodnú penu pre daný priestor. V tejto veci Vám už zadarmo vždy poradí náš technik.
 4. 4. Odkiaľ ste?

  • Chytrá pěna je firma s celorepublikovou pôsobnosťou. Centrála našej spoločnosti sídli v meste Česká Ves a v celej Českej republike a aj na Slovensku máme našich regionálnych obchodno-technických poradcov, ktorí zadarmo vytvárajú zameranie a návrh riešenia.
   Naše aplikačné súpravy sa pohybujú v teréne a vracajú sa na centrálu spoločnosti len pri ukončení cyklu. Materiálom sú zásobované priebežne. Náklady na dopravu k zákazníkovi vždy vypočítavame pomocou strategických bodov tak, aby boli tieto náklady pre zákazníka čo najvýhodnejšie.
 5. 5. A nešlo by to bez papiera?

  • Nešlo. Tak ako sa riadime pravidlami kvality našej práce, rovnako sa riadime platnými zákonmi. Máme spoločenskú zodpovednosť za 50 kmeňových zamestnancov, históriu i vízie firmy a nehodláme riskovať naše dobré meno a budúcnosť firmy.
   Za porušenie zákona o DPH hrozia vysoké finančné sankcie aj tresty odňatia slobody až do výšky 12 rokov, a to rovnako pre toho, kto ponúkne ako aj pre toho, kto takúto zákazku prijme. Chcete naozaj riskovať to, že Vás niekto udá a pôjdete na niekoľko rokov do väzenia kvôli pár tisíc korunám? Stálo by za to o všetko prísť?  Musíte si tiež uvedomiť, že keď si najmete remeselníka, ktorý robí bez papiera, tak je to niekto, kto je ochotný klamať. Máte istotu, že nebude klamať aj Vás ako zákazníka? Čo mu v tom bráni?
 6. 6. Prečo mám platiť zálohu?

  • Chápeme, že existujú obavy zákazníkov spojené s platením preddavkov a na druhej strane existujú obavy firiem s problémami pri platení ceny za dielo. Občas to síce počúvame v televízii, ale dnes je už situácia predsa len iná ako v 90-tych rokoch. Dnes je právo na strane zákazníka.
  • Chytrá pěna je firma s vysokou prestížou, spoločenskou zodpovednosťou a riadime sa systémami riadenia kvality ISO. Nehodláme riskovať našu značku tým, že by sme nevykonali dohodnutú prácu. Disponujeme ôsmimi aplikačnými súpravami, pre ktoré musíme plánovať zákazky, obsadenosť pracovníkov i objednávky materiálu. Preddavky na vykonanie diela sú teda nutnosťou. Avšak stále máme niekoľko modelov na stanovenie sumy preddavkov a všetko je obsiahnuté aj v zmluve o dielo.
 7. 7. Akú teplotu potrebujete mať pre aplikáciu?

  • Pre správnu aplikáciu peny, teda pre správne uskutočnenie chemickej reakcie vzniku izolačnej peny sa vyžaduje teplota vzduchu a podkladu minimálne 10 stupňov Celzia. V prípade aplikácií pien s uzavretou štruktúrou buniek (tvrdých) je vyžadovaný suchý podklad. V prípade, že teploty v zimnom období nedosahujú tieto hodnoty, je nutné priestor vyhrievať, a to rovnako pred aplikáciou, ako aj počas aplikácie. Odporúčame umiestniť prenosné vykurovacie teleso do miestnosti minimálne 12 hodín pred aplikáciou a nechať ho zapnuté aj cez noc až do príchodu aplikačnej súpravy. Všetky priestory za pomúrnicou, prestupy pre okná i dvere je nutné pred aplikáciou uzavrieť.
 8. 8. Akú potrebujete mať elektriku?

  • Technológia pre výrobu polyuretánu sa skladá z reaktora a kompresora. Oba majú vysoké nároky na príkon elektrického prúdu, a preto vyžadujeme trojfázový prívod s istením minimálne 25 ampérov (typ ističa B) - 3x25B. Môžeme vám tiež poslať spracované pokyny na prípravu elektriky na váš email, kde je všetko popísané a každý elektrikár Vám to pripraví podľa týchto pokynov. Viac informácií tiež môžete získať od nášho technika počas bezplatnej návštevy.
 9. 9. Ako dlho existujete?

  • Registrovaná značka "Chytrá pěna" je na trhu od roku 2011, kedy došlo k podaniu prihlášky na úrade priemyselného vlastníctva. Činnosť firmy začala v roku 2010.
   Za dobu svojej existencie však naša firma realizovala zateplenia už na viac ako 4500 stavbách nielen v ČR a na Slovensku, ale aj v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.
 10. 10. Musím použiť parozábranu? (Prečo tam je?)

  • Áno, parozábranu je vždy vhodné použiť, zabraňuje prestupu vodných pár z vnútornej strany. Je nutné si uvedomiť, že vzdušná vlhkosť by sa vo vnútri domu mala pohybovať medzi 40-60%. V dôsledku užívania sa však vlhkosť zvyšuje. Len každý človek denne vydýcha, či vypotí 2-3 litre vody. Nie je žiadúce, aby vlhkosť prestupovala cez konštrukciu záklopu do izolácie, vďaka parametru prestupu vodných pár sa jej priechod dokonca spomalí. Ďalej má parozábrana jednu dôležitú vlastnosť - bráni rýchlemu vyrovnávaniu rozdielnych vonkajších a vnútorných tlakov vzduchu, čo je vlastne dôvodom prefukovania objektu pri nekvalitnej tepelnej izolácii. Parozábrana teda pomáha vytvárať čo najlepšie podmienky pre tepelnoizolačné vlastnosti izolácie.
 11. 11. NZÚ - Nová zelená úsporám

  • Program "Nová zelená úsporám" je program ministerstva životného prostredia ČR na znižovanie energetickej náročnosti budov. Znamená to, že stavby majú čo najviac účelne využívať energetické zdroje. Celý program je financovaný z predaja emisných kvót.
   V Českej republike funguje program "Nová zelená úsporám" tak, že sa firmy musia registrovať a registrovať tiež svoje výrobky, ktoré pre program využívajú. Na základe toho je pridelený tzv. JIT kód firme aj jednotlivým výrobkom.
   Sú vypísané 3 kategórie + podkategórie podľa toho, aké opatrenia sa podarí realizovať.
   1. Určená pre rekonštrukcie, ktorých základom je spočítanie energetickej náročnosti budovy energetický poradcom a návrh opatrení na jej zníženie buď o 20, 30, alebo 40%. V závislosti od toho aké percentuálne opatrenia sa podarí realizovať, sú vypísané finančné príspevky 400, 600, alebo 800Kč / m2 konštrukcie. Základom je spracovanie projektu a podanie žiadosti.
   2. Určená pre novostavby, kde sa poskytuje jednorazový príspevok 300 - 400 tisíc Kč podľa toho, akú kategóriu energetickej hospodárnosti budova bude plniť. Ide vždy o pasívne domy. Podmienkou je vždy použitie systému riadeného vetrania (tzv. rekuperácia s vysokou účinnosťou).
   3. Určená ako podpora využívania solárnej energie. Ide o samostatnú kategóriu, kde sa poskytuje príspevok na vybudovanie fotovoltických zdrojov energie.
  • (Zoznam energetických poradcov je zverejnený na stránkach ministerstva. Na ich služby je možné spätne požiadať o príspevok do výšky 5000Kč)
   Existuje ešte jeden typ požiadavky v prípade, že niekto žiada o tzv. kotlíkovú dotáciu (zmena zariadenia na vykurovanie s menšou ekologickou záťažou), môže v rámci toho požadovať, aby boli vykonané aj doplnkové opatrenia na zateplenie.
  • Na Slovensku je to trochu inak (jednoduchšie) - nie je potrebná registrácia firiem (okrem kontaktných fasádnych zatepľovacích systémov). Stačí, keď firma realizuje zateplenie a zdokladuje, že svojím opatrením plní platné normy na jednotlivé konštrukcie podľa STN 730540-2.