Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Ochrana povrchu konštrukcií

Vďaka vynikajúcim mechanickým vlastnostiam predstavuje Chytrá membrána polyurea ideálny produkt pre ochranu všetkých typov konštrukcií a materiálov. Chytrá membrána ako dokonalá hydroizolácia je tiež dokonale priľnavá ku všetkým typom povrchov. Používa sa preto ako vynikajúca ochranná vrstva proti pôsobeniu vonkajších vplyvov a poskytuje ochranu proti oxidácii a opotrebovaniu pre oceľové konštrukcie a všetky typy stavebných konštrukcií a materiálov.

Chytrá membrána polyurea nachádza široké využitie v priemysle, kde poskytuje ochranu a hydroizoláciu na potrubia, vodné nádrže a skladovacie cisterny pre chemické látky, plyn, alkohol, potravinové produkty, atď.

Používa sa tiež ako ochranná vrstva nákladových plôch pre dodávky, nákladné vozidlá, poľnohospodárske stroje a pod.

 

Chytrá membrána je veľmi odolná

Odolnosť Chytrej membrány proti chemickému a fyzikálnemu pôsobeniu chráni tiež lode pred účinkami slanej vody, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, a rovnako chráni trupy a paluby proti prípadným nárazom a škrabancom.

Pevnosť tohto produktu v ťahu a kapacita predĺženia poskytujú vynikajúcu súdržnosť na stenách a na strechách, na ktoré sa nanáša pomocou striekania. Rýchla aplikácia produktu a jeho ľahká oprava na mieste ho predurčujú ako ideálny produkt pre použitie v dočasných vojenských zariadeniach v oblastiach bojov, na budovách veľvyslanectiev, policajných staniciach, vojenských budovách a na všetkých ostatných miestach, kde sa vyžadujú špeciálne bezpečnostné opatrenia pre ochranu proti prenikaniu fragmentov s vysokou energiou v prípade výbuchu.

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
? ? ? ? ?
? ? ? (viac)
+ Pridať poznámku