Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Nová zelená úsporám

Program "Nová zelená úsporám" je program ministerstva životného prostredia na znižovanie energetickej náročnosti budov. Znamená to, že stavby majú čo najviac účelne využívať energetické zdroje. Celý program je financovaný z predaja emisných kvót.

V Českej republike funguje program "Nová zelená úsporám" tak, že sa firmy musia registrovať a registrovať tiež svoje výrobky, ktoré pre program využívajú. Na základe toho je pridelený tzv. JIT kód firme aj jednotlivým výrobkom.

Sú vypísané 3 kategórie + podkategórie podľa toho, aké opatrenia sa podarí realizovať.

  1. určená pre rekonštrukcie, ktorých základom je spočítanie energetickej náročnosti budovy energetický poradcom a návrh opatrení na jej zníženie buď o 20, 30, alebo 40%. V závislosti od toho, aké percentuálne opatrenia sa podarí realizovať sú vypísané finančné príspevky 400, 600, alebo 800Kč / m2 konštrukcie. Základom je spracovanie projektu a podanie žiadosti.
  2. určená pre novostavby, kde sa poskytuje jednorazový príspevok 300 - 400 tisíc Kč podľa toho, akú kategóriu energetickej hospodárnosti budova bude plniť. Ide vždy o pasívne domy. Podmienkou je vždy použitie systému riadeného vetrania (tzv. Rekuperácia s vysokou účinnosťou)
  3. určená ako podpora využívania solárnej energie. Ide o samostatnú kategóriu, kde sa poskytuje príspevok na vybudovanie fotovoltických zdrojov energie.

(Zoznam energetických poradcov je zverejnený na stránkach ministerstva. Na ich služby je možné spätne požiadať o príspevok do výšky 5000Kč)

Existuje ešte jeden typ požiadavky, v prípade, že niekto žiada o tzv. Kotlíkovú dotáciu (zmena zariadenia na vykurovanie s menšou ekologickou záťažou), môže v rámci toho požadovať, aby boli vykonané aj doplnkové opatrenia na zateplenie.

Na Slovensku je to trochu inak (jednoduchšie) - nie je potrebná registrácia firiem (okrem kontaktných fasádnych zatepľovacích systémov). Stačí, keď firma realizuje zateplenie a zdokladuje, že svojím opatrením plní platné normy na jednotlivé konštrukcie podľa STN 730540-2.

 

Produkt SVT kód
EKO S 500 SVT3904
EKO H 200 SVT4363
EKO H Roof SVT4346


Mám záujem o Zelenú úsporám

:?
:?
:?
:
Zásady ochrany osobných údajov