Viac než izolácia ...

Nádrže a zásobníky

Chytrá pena má veľmi široké využitie

Tvrdá Chytrá pena EKO H 200 je vhodným materiálom pre miesta, kde potrebujeme veľmi účinnú izoláciu proti vplyvu vonkajších javov. Typickým príkladom je izolácia nádrží či zásobníkov. Pena sa chemicky plne naviaže na podklad - betón, tehlu, drevo, kov či sklo - takže medzi izolačným materiálom a podkladom nevzniká žiadny vzduchový priestor ani spoje.

Pri aplikácii nie je potrebné používať žiadne lepidlá alebo mechanické upevňovače proti prúdeniu vzduchu. Z nádrží a zásobníkov vďaka tomu neuniká teplo a steny sú dostatočne chránené pred vonkajšími vplyvmi.

Chytra pena vytvára pevnú vzduchovú bariéru bez škár a dokonale tak predchádza kondenzácii vodných pár, vzniku plesní a zničeniu steny. Nezávislé testy preukázali, že pena EKO H 200 nielen dodržiava všetky štandardy pre prienik vodných pár, ale dokonca je ešte o 38% účinnejšia.

Hodí sa pre

  • premŕzanie, udržanie stabilnej teploty, revitalizace
  • ochrana pred koróziou, nádrže na vodu, sila, záchytky, septiky

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
viac
+ Pridať poznámku