Viac než izolácia ...
AKCIA 10 % zľava

Zaistite si ceny roku 2018 aj v roku 2019

Na realizáciu v januári a februári vám dáme zľavu 10% .

reference

Podlahy

Tepelná izolácia podlahy, Jeseník

Problémom, ktorý bolo nutné vyriešiť bolo premŕzanie podlahy a vlhkosť v prízemnom byte. V rámci revitalizácie boli odstránené existujúce vrstvy a bola vykonaná hydroizolácia z asfaltových pásov s vyrovnávacím zásypom štrkovou drťou. Na takto pripravený podklad bola aplikovaná tvrdá pena o sile 80 mm. Na vykonanú tepelnú izoláciu bolo nainštalované podlahové vykurovanie a vyrovnávacia vrstva z betónovej mazaniny.

Tepelná izolácia podlahy pôdy Radov

Predmetom izolácie bolo zateplenie podlahy pôdy v Radově s požiadavkou na pochôdznosť a užívanie podlahovej plochy. Priestor podkrovia zostáva nevykurovaný.

Zateplenie podlahy pôdy Praha

Zateplenie pôdy v Prahe tvrdou penou EKO H 200.