Viac než izolácia ...
phone+421 904 017 102
AKCIA 10 % zľava

Apríl je ten pravý čas na zateplenie

Využite jarné akčné ponuky. A zatepľuje so zľavu 10%.

reference

Podlahy

Tepelná izolácia podlahy, Jeseník

Problémom, ktorý bolo nutné vyriešiť bolo premŕzanie podlahy a vlhkosť v prízemnom byte. V rámci revitalizácie boli odstránené existujúce vrstvy a bola vykonaná hydroizolácia z asfaltových pásov s vyrovnávacím zásypom štrkovou drťou. Na takto pripravený podklad bola aplikovaná tvrdá pena o sile 80 mm. Na vykonanú tepelnú izoláciu bolo nainštalované podlahové vykurovanie a vyrovnávacia vrstva z betónovej mazaniny.

Tepelná izolácia podlahy pôdy Radov

Predmetom izolácie bolo zateplenie podlahy pôdy v Radově s požiadavkou na pochôdznosť a užívanie podlahovej plochy. Priestor podkrovia zostáva nevykurovaný.

Zateplenie podlahy pôdy Praha

Zateplenie pôdy v Prahe tvrdou penou EKO H 200.