Viac než izolácia ...
AKCIA 10 % zľava

Zaistite si ceny roku 2018 aj v roku 2019

Na realizáciu v januári a februári vám dáme zľavu 10% .

Izolácia jímky a septiku

Izolácia septiku je nutná.
Zachovajte si okolitú pôdu čistú

Jímka musí byť perfektne zaizolované, inak hrozí, že splašky znečistí okolité pôdu, prípadne môžu ohroziť aj základy blízkych stavieb. Hydroizolačné systémy Chytré peny sú pre izoláciu nádrží prispôsobené a poradí si aj v extrémnych teplotách od - 40 ° C do 80 ° C.

Jímku zaizolujeme aj v rohoch, spojoch a ďalších kritických miestach tak, aby nezostala žiadna medzera, ktorú by splašky mohli presakovať. Naše hydroizolačné nátery vydržia až 50 rokov, nevedú k nárastu baktérií a zaručujú nepriepustnosť podľa ČSN 75 0905.

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
? ? ? ? ?
? ? ? (viac)
+ Pridať poznámku