Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Hydroizolácia plochej strechy

Rozvoj plochých striech v Českej republike aj na Slovensku sa začal v 60. - 70. rokoch minulého storočia, keď začalo byť účelné nevytvárať ďalší obstavaný priestor a zo stavby odňať všetky zbytočnosti. Tento rozvoj bol aj priamo úmerný vývoju stavebných materiálov, ktoré túto konštrukciu umožňovali. V dnešnej dobe je trend plochých striech ešte markantnejší, a to aj v súvislosti s rozvojom tzv. zelených striech, teda plochy, ktorá je vysadená vegetáciou.

Hydroizolácia plochej strechy je dôležitá!

Vzhľadom k tomu, že sa na plochej streche drží sneh a tiež zrážková voda, je najdôležitejším prvkom plochých striech hydroizolačná vrstva. Hydroizolácie používané na ploché strechy sa delia na tzv. povlakové - sem patria napr. asfaltové pásy alebo PVC fólie a stierkové, kam patria napr. tekuté lepenky. Najmodernejším typom hydroizolačných vrstiev sú striekané alebo náterové izolácie polyurea a silikón.

Hlavným problémom pri použití povlakových izolácií, teda asfaltových pásov alebo PVC fólií sú spoje a ošetrenie problematických miest ako sú strešné výpuste, komíny a atiky. Naopak použitím striekanej, či náterovej hydroizolačnej vrstvy dochádza k vytvoreniu jednoliatej vrstvy s dokonalou priľnavosťou k podkladu a všetky kritické miesta strechy sú tak dokonale ošetrené.

Medzi ďalšie veľké výhody týchto hydroizolačných systémov patrí rýchlosť a tiež to, že vrstva nezaťažuje konštrukciu strechy. Zvyklo to byť problémom hlavne u starších objektov, kde je za roky niekoľko vrstiev rôznych vysprávok asfaltových pásov a strecha je neúmerne zaťažená, čo môže ohrozovať aj celkovú statiku stavby.

V prípade aplikácie hydroizolačných systémov Chytrá pěna je možné navyše vrstvu aplikovať na už hotové povrchy bez nutnosti odstraňovať staré vrstvy. Tým sa celá sanácia strechy nielen veľmi zrýchli, ale tiež výrazne zlacní.

Výhody hydroizolačných systémov Chytrá pěna:

 • aplikácia na už hotový podklad = úspora financií pre investora,
 • rýchlosť aplikácie - až 1 000 m2 za jeden deň,
 • dokonalé ošetrenie kritických miest strechy - žiadne spoje,
 • dlhá životnosť - záruka 20 rokov,
 • možnosť kombinácie s Chytrou pěnou ako dodatočné zateplenie strechy.

 

Technologický postup:

Postup

 1. Príprava povrchu

  Príprava povrchu je veľmi dôležitou súčasťou úspešnej realizácie. Podklad je nutné dokonale očistiť, prípadne odmastiť. V niektorých prípadoch je tiež nutné povrch vybrúsiť. Pokiaľ sa jedná o aplikáciu na už hotový podklad napr. z asfaltových pásov, je nutné odstrániť hrče, povrch porovnať a spätne nataviť upravené miesta.

  Ak sú na streche škáry a praskliny, je nutné ich pretmeliť a zvlášť namáhané miesta ošetriť elastickými páskami pre zaistenie pružnosti týchto miest.

 1. Vytvorenie adhézneho mostíka

  Aby sme zaistili dokonalú priľnavosť k podkladu, musíme na pripravený podklad aplikovať penetračný náter. Používané penetračné nátery sa líšia podľa povrchu. Je nutné napr. rozlíšiť, či sa jedná o nasiakavý či nenasiakavý podklad.
 1. Nástrek alebo náter hydroizolačnej vrstvy

  Na takto pripravený povrch sa aplikuje samotná hydroizolácia. V prípade samostatnej hydroizolačnej vrstvy sa používa min. 2kg materiálu na 1 m2, čo v praxi zodpovedá vrstvu 2 - 3 mm.

 1. Konečná povrchová úprava

  Po aplikácii hydroizolačného systému Chytrá pěna už nie je potrebné žiadne ďalšie ošetrenie a povrch tak slúži dokonale svojmu účelu. Na takýto povrch sa tiež môžu umiestniť zásypy zo štrku alebo geotextílie a povrch sa tým pripraví na osadenie vegetačnej vrstvy na zelené strechy.

  V prípade pochôdznych striech či terás vykonávame taktiež protišmykovú úpravu vsypom kremičitého piesku alebo plastových guľôčok.

 

 

Hodí sa pre

Spočítajte si cenu Vašej izolácie

Spočítajte
si cenu
vašej izolácie
? ? ? ? ?
? ? ? (viac)
+ Pridať poznámku