Viac než izolácia ...

Chytrá pena® EKO H Roof - Daltotherm® TSR 45-00 (DE)

Chytrá pena® EKO H Roof - Daltotherm® TSR 45-00 (DE)

Chytrou penou EKO H Roof (v Nemecku vyrábaná ako Daltotherm®) izolujeme hlavne ploché strechy, pretože má vysokú hustotu a to umožňuje jej pochôdznosť. Táto pena sa vyznačuje uzavretou bunkovou štruktúrou, ktorá účinne zabraňuje kondenzácii vodných pár a je vysoko odolná voči vlhku a nepriaznivým klimatickým podmienkam.

Tenká vrstva izolácie sa dokonale naviaže na podklad aj v nepravidelných častiach strechy bez vzniku škár. Medzi izoláciou a podkladom tak nevzniká žiadny priestor ani tepelné mosty, ktorými by mohlo unikať teplo, čo znamená výraznú úsporu na energetických stratách.

Po nanesení tvrdej peny EKO H Roof sa ako konečná povrchová úprava aplikuje ochranná vrstva proti UV žiareniu, ktorá takisto plní funkciu hydroizolácie proti stojatej vode.