Viac než izolácia ...
phone+421 904 017 102
AKCIA 10 % zľava

Apríl je ten pravý čas na zateplenie

Využite jarné akčné ponuky. A zatepľuje so zľavu 10%.

Chytré nátery – program Biodex

Program Biodex realizuje riešenia, ktoré dlhodobo zabezpečia najvyššiu úroveň hygienického a sterilného prostredia pre potreby zdravotníctva, ale aj vysoký štandard hygieny pri výrobe, spracovaní a skladovaní potravín prostredníctvom ochranného antibakteriálneho a protiplesňového náteru.

     Ochranný náter je trvalo elastický a paropriepustný. Má dlhodobý antibakteriálny účinok na vegetatívne formy mikroorganizmov alebo baktérií a zabraňuje usadzovaniu sekundárnych nečistôt, vrátane vzniku plesní. Náter dlhodobo plne zabezpečí praktickú prevádzkovú sterilitu akýchkoľvek povrchov vyžadujúcich najprísnejšie hygienické kritériá. Náter spĺňa medzinárodnú hygienickú normu ISO100000.

Výhody náteru BIODEX HB:

 • ióny striebra pre vysoký a dlhodobý účinok hubenie baktérií a plesní
 • aplikácia je možná aj na vlhký podklad a do prostredia so stálou vysokou vlhkosťou (týka sa špeciálne pivovarov, kde je vysoká vlhkosť, nízka teplota 3 - 4° C a prebieha reakcia CO2), kde je problém s masívnou tvorbou plesní.
 • náter zabraňuje tvorbe zlatého stafylokoka a rôznych ďalších druhov baktérií
 • náter je možné aplikovať aj na keramické obklady vrátane škár
 • náter je pružný, preto nehrozí riziko vzniku mikrotrhlín
 • dokonale priľne k omietke, betónu, drevu, sadrokartónu, oceli, keramickým obkladom, tehlám
 • odoláva UV žiareniu a starnutiu, nemení svoj vzhľad
 • je nenáročný na údržbu - náter je umývateľný tlakovou vodou a bežnými dezinfekčnými prostriedkami
 • je ekonomicky výhodný - nie je nutné zastaviť alebo obmedziť prevádzku, ako tomu býva pri konvenčných fungicídnych a iných náteroch, ktoré sa musia min. 1 x za 2 roky obnovovať
 • účinok náteru je min. 10 rokov (negatívne stery zo strany hygienických kontrol), záruka na náter je 5 rokov, náter je funkčný v rozmedzí teplôt od -30°C do + 70° C

Možnosti a oblasti využitia:

Oblasť zdravotníctva

      Nemocnice a zdravotnícke zariadenia, kde je požadovaná najvyššia úroveň hygienického a sterilného prostredia a kde sa vykonávajú operačné zákroky, operácie laserom, centrálna sterilizácia, jednotky ARO a JIS, hematológia, prípadne iné miestnosti, kde je požadovaná vysoká úroveň hygieny ako sú lekárne, laboratóriá a výrobne liečiv.

Oblasť potravinárskej výroby

Výroba nápojov (pivovary, liehovary, minerálne vody), spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov, spracovanie mäsa a vajec, bitúnky, pekárne, mlyny, veľkokapacitné kuchyne a jedálne.

Stav pred aplikáciou náteru v pivovare

Stav po aplikácii náteru

Ďalšie oblasti použitia

 • Kúpeľné prevádzky, aquaparky, wellness centrá, plavárne, sauny
 • Sociálne zariadenia, šatne športových klubov
 • Veterinárne zariadenia
 • Veľkokapacitné chovy hospodárskych zvierat (kravíny, ošipárne, hydinárne)

Náter má deklarované vlastnosti a parametre, o čom svedčia aj výsledky pravidelných kontrol z hygienických staníc a jeho dlhodobé používanie bez jedinej reklamácie. Pre niektorých zákazníkov však môže byť odradzujúca vyššia nákupná cena náteru.

Aby sme zákazníkom demonštrovali a prakticky dokázali účinnosť antibakteriálneho náteru a tým aj správnosť ich investície, ponúkame im zadarmo aplikáciu testovacej vzorky náteru priamo v ich prevádzke (jedná sa o skúšobnú plochu o veľkosti 1,00 m2).

…prečo natierať každý rok, keď stačí 1x za 10 rokov!

Spôsoby aplikácie

      Aplikácia sa vykonáva štetcom, valčekom so syntetickým chlpom alebo nástrekom bez vzduchu pri tlaku 1500 - 3000 psi a veľkosti hrotu 17 – 23thou.

      Podklad by mal byť pokiaľ možno pevný, čistý a suchý, bez nesúdržných látok ako je špina, prach, hrdza, opadávajúca omietka atď. Pre aplikáciu je potrebné, aby bola minimálna teplota 3° C, odporúčaná teplota je aspoň 5° C. V prípade výskytu väčších porastov plesní je tieto nutné zoškrabať. Potom je nutné aplikovať biocídny výrobok BIODEX WASH, ktorý zárodky plesní zahubí. Na zahubenie všetkých zárodkov plesní a rias je potreba 7 dní.

      Potom je nutné aplikovať penetračný náter BOND-PRIME pri krytiu 5 m2/L, ktorý má pre kontrolu správnej aplikácie kontrastnú zelenú farbu.

      Po zaschnutí primeru je možné aplikovať náter Biodex HB v 2 vrstvách. Druhú vrstvu je možné aplikovať až po zaschnutí prvej vrstvy (podľa podmienok za 1 - 4 h). V priebehu aplikácie je nutné pravidelne kontrolovať hrúbku vrstvy náteru pomocou mierky mokrých náterov. Finálny náter je vytvrdený po minimálne 12 hodinách.

     Detailné informácie pre aplikáciu náteru sú k dispozícii v aplikačnom sprievodcovi.

Cena aplikácie je 240,-Kč/m2 v 2 vrstvách.

Tabuľka spotreby/výdatnosti náteru Biodex HB

Vrstva Minimálny DFT (μm)
  l/m2 m2/l WFT (μm) DFT (Mm)
1. 0,25 4 250  
2. 0,25 4 250  
Celkom 0,5 2   245