Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Ako zatepliť staré podkrovie?

staré podkrovieMáte zateplenú fasádu, ale teplo vám uteká strechou? Potom vaše úspory nebudú také vysoké, ako ste pred zateplením očakávali. Riešením je zateplenie podkrovia. To zaistí nielen úsporu energií, ale zároveň váš dom ochráni aj pred prehrievaním počas letných mesiacov.

Aký vybrať materiál

Podkrovie sa doteraz najčastejšie zatepľovalo tradične, teda vkladaním izolácie (minerálnej peny alebo polystyrénu) medzi krokvy a pod ne. Nový, rýchlejší a efektívnejší spôsob izolácie ponúka Chytrá pena. Ide o zdravotne nezávadný materiál, polyuretánovú penu, ktorá má skvelé tepelnoizolačné vlastnosti, je odolná, trvanlivá, ľahko sa aplikuje a nevznikajú pri nej žiadne tepelné mosty, naopak vedia vyplniť každú skulinu lepšie ako akýkoľvek iný izolačný materiál.

Ako postupovať pri zatepľovaní?

Aj keď aplikáciu Chytré peny zvládnu zruční majstri aj sami, vždy odporúčame prenechať zatepľovanie na odborníkovi. Ak sa napriek tomu chcete pustiť do zateplenia podkrovia svojpomocne, postupujte podľa nasledujúceho návodu:

Než začnete s aplikáciou peny, uistite sa, že podkrovie je pripravené na zateplenie. Odoberte všetky prekážky, vrátane izolácie a starého materiálu, ktoré môžu brániť aplikácii peny. Skontrolujte tiež stav strešnej krytiny a opravte prípadné poškodenie. Pri práci s polyuretánovou penou je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Použite ochranné okuliare, rukavice a respirátor, aby sa zabránilo styku peny s pokožkou, očami a dýchacími cestami.

Teraz môžete začať s aplikáciou polyuretánovej peny. Najprv nastriekajte penu pozdĺž okrajov stropov a stien, aby ste vytvorili prechodovú zónu, ktorá bude brániť úniku tepla. Potom aplikujte penu na celú plochu podkrovia v hrúbke podľa odporúčania výrobcu. Pri aplikácii peny dajte pozor na rovnomerné rozloženie a vyplnenie všetkých medzier a trhlín.

Po aplikácii peny skontrolujte, či je rovnomerne rozložená a pokryla celú plochu. Pokiaľ je niekde vrstva príliš tenká alebo chýba úplne, aplikujte ďalšiu vrstvu peny. Penu nechajte uschnúť a vytvrdnúť podľa odporúčania výrobcu. Potom môžete pokračovať s inštaláciou ďalších vrstiev, ak je to potrebné.

Zateplenie podkrovia je správnym krokom k úspore za energie aj príjemnejšej klíme v dome. Prostredníctvom dotačného programu Nová zelená úsporám light navyše môžete žiadať o dotáciu, ktorá pokryje veľkú časť investície do zateplenia a vzťahuje sa aj na zatepľovanie pomocou Chytré peny. Neváhajte nás preto kontaktovať, aby sme zatepľovanie vášho podkrovia mohli začať čo najskôr.

Cenová kalkulácia