Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

A tento poznáte? Najčastejšie mýty o PUR penách

Hoci je striekaná polyuretánová pena na trhu už takmer 70 rokov a za tú dobu sa stala obľúbeným izolačným materiálom, stále sa o nej aj po rokoch šíri v odbornej i laickej verejnosti rad mýtov. Povedzme si, aké sú najčastejšie povery, a vysvetlíme si, prečo je skutočnosť úplne iná.

Mýtus: To zvládnem sám, na nástreku predsa nič nie je

Namiešanie peny a jej následný nástrek sa často chybne považuje za jednoduchú činnosť. Niet sa čomu čudovať, ako ľahko aplikovateľnú technológiu ju predstavujú televízne programy zamerané na hobby. Fyzicky vzaté je aplikácia určite jednoduchá, však, samotnému nástreku predchádza mnoho úvah a prepočtov.

Každý ošetrovaný priestor vyžaduje individuálne prevedenie a namiešanie izolácie na mieru. Ako domáci majster totiž nikdy presne neurčíte správne požadovanú hustotu, alias výslednú podobu peny s ohľadom na konkrétne fyzikálne vlastnosti izolácie (pevnosť v tlaku a ťahu, stálosť obrysu).

Pre dlhodobé výsledky a neklesajúcu funkčnosť začnite celý proces od vymedzenia takých faktorov, ako je napríklad podnebie alebo prevádzka budovy. Pred zostavením návrhu izolácie zmapujte teplotu a vlhkosť ošetrovaného miesta. Následne pridajte znalosti z oblasti stavebnej fyziky, termo-techniky a skúsenosti so správaním polyuretánových pien. Na záver zvoľte správnu technológiu aplikácie, opäť s ohľadom na dané miesto, a pred začatím nástreku nastavte na aplikátore vhodný pomer teploty, tlaku a miešanie rôznych látok izolácie. Ešte stále to nechcete prenechať odborníkom?

Mýtus: Pena spôsobuje globálne otepľovanie

Fakt, že peny škodí prírode, už dávno neplatí. V minulom storočí však kvôli objavu tohto typu izolácie trpela ozónová vrstva, ktorú narušovali freóny primiešané do peny.

Ale tomu už je pár rokov koniec. Začiatkom 90. rokov Európska únia úplne zakázala používanie freónov a tak ich európski výrobcovia striekaných pien zo svojich výrobkov odstránili. Polyuretánová pena je navyše šetrná k životnému prostrediu, pretože nemusíte toľko kúriť a tým pádom šetríte emisie oxidu uhličitého, ktoré vznikajú pri kúrení.

Mýtus: Peny škodí zdraviu

Ďalšia večná téma predstavuje zdravotná (ne)závadnosť. Novodobé európske normy týkajúce sa stavebného poriadku budov nám zaručujú, že žiadna z látok obsiahnutá v izolácii nemá negatívny vplyv na ľudský organizmus. Pod stropom izolovaným PUR penou preto môžete pokojne spať.

Aby ste získali stopercentnú istotu, vyžiadajte si od výrobcu izolácie doklady o zdravotnej spôsobilosti peny v súlade s týmito normami. Pozor na to, že výrobca legislatíva chápe ako osobu či spoločnosť, ktorá vykoná nástrek izolácie. Výrobcov je teda celý rad a môže ním byť aj váš sused živnostník.

Mýtus: Neprepustí páru, napriek tomu dýcha

Predposlednou omieľanou témou je paropriepustnosť. Ak vám výrobca tvrdí, že jeho izolácia perfektne zadržiava paru a pritom dýcha, je to zle. Pena páru buď prepustí, alebo zadrží. O finálnej podobe rozhodne typ peny, ktorý necháte nastriekať.

Za prvý typ stanovíme penu mäkkou. Mäkká pena je vhodná do interiérov, má otvorenú bunkovú štruktúru a preto dýcha. Ako parozábrana neslúži. Ak teda takto izolujete kúpeľňu alebo kuchyňu, kde sa vyskytuje viac vlhkosti, musíte inštaláciu obohatiť o prídavnú parozábranu.

Ako druhý typ označujeme tvrdú penu. Tá má uzavretú bunkovú štruktúru a preto, povedané s nadsádzkou, neprepustí ani molekulu pary, ale opäť záleží na intenzite nástreku. Priepustnosť je meraná difúznym odporom, a zatiaľ čo pri mäkkých penách dosahuje hodnôt v rámci jednotiek, u tvrdých pien sa bavíme o desiatkach. Rozhodne nepočítajte s tým, že by tvrdá pena paru prepúšťala. Z toho dôvodu sa nehodí do interiéru, ale skôr ako vonkajšie ošetrenie budovy.

Mýtus: Zbytočne drahá sranda

Obstarávacie náklady bývajú vyššie, ale vzhľadom k tomu, že minerálnej vaty je na trhu nedostatok a jej cena raketovo rastie, v tomto roku až o 30 %, ceny sa už veľmi vyrovnávajú. Výhodou peny je tiež návratnosť investícií – priemerne sa cena za obstaranie vykompenzuje minimálnymi výdajmi za energie do piatich rokov. Vzhľadom k tomu, že si pena svoje izolačné vlastnosti udrží prinajmenšom 30 rokov, dostanete sa čoskoro do kladných čísiel tejto investície.

Navyše v tom nie ste sami. Naša izolačná pena je zaradená do dotačného programu Ministerstva životného prostredia s názvom Nová zelená úsporám. Naše produkty získali tzv. STV kódy, čo pre vás znamená, že v prípade ich využitia na stavbe môžete požiadať o finančný príspevok. A to až do výšky 400 tisíc českých korún.

Vidíte, že existenciu izolačných pien sprevádza rad mýtov. Tie, čo počúvame najčastejšie, sme vám snáď objasnili. Čo si teda z toho odniesť? Nástrek peny nie je jednoduchý a pre správnu aplikáciu je lepšie to prenechať odborníkom. Novodobé peny šetria prírodu a v žiadnom prípade neovplyvňujú negatívne naše zdravie. PUR izolácie sú buď tvrdé, alebo mäkké a od toho sa odvíja ich paropriepustnosť. A čo sa týka financií – najskôr to vyžaduje úsilie, ale potom to ponesie ovocie.

Cenová kalkulácia