Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Vyjadrenie Chytrá pěna Bohemia k prevzatiu činnosti


Spoločnosť Chytrá pěna Bohemia sa rozhodla v apríli roku 2018 započať podnikanie v oblasti tepelných izolácií. S rastom trhu a cien vnímala túto príležitosť ako možnosť rastu a stabilného rozvoja firmy. V tejto dobe dostala ponuku od súkromnej osoby k zakúpeniu ochrannej známky Chytrá pěna a ďalej webovej stránky Chytrá pěna.cz, čo uľahčilo vstup do tohto segmentu. Vstúpila tiež do rokovaní so spoločnosťou Chytrá pěna HS Group, ktorá sa nachádzala v situácii akútneho bankrotu a hrozilo prepadnutie niekoľkých miliónov korún uhradených zákazníkmi ako zálohy.


Ako záujemca o doménu a ochrannú známku sme nemohli ponechať desiatky ľudí v ťažkej situácii, preto sme sa rozhodli prevziať všetky tieto doteraz nezrealizované zákazky a všetky postupne dokončujeme na svoje vlastné náklady.


Spoločnosť Chytrá pěna Bohemia nemá žiadnu nadväznosť na spoločnosť Chytrá pěna HS Group, ktorá bola historickým užívateľom ochrannej známky a prenajímala si ju, nie sme jej nástupca, ani sme ju neprevzali.
Ako úplne nový subjekt na trhu sme akvírovali niekoľko zamestnancov, ktorým bola niekoľko mesiacov dlžná mzda a tým si zaistili kvalitné personálne zázemie tak, aby sme mohli poskytovať špičkovú službu na trhu. Veríme, že nás trh ocení a získame si stabilné a pevné miesto.

Ďakujeme za pochopenie a dôveru v lepšie poskytované služby našou spoločnosťou.

Tím Chytrá pěna Bohemia